Facebook

Gas

Onderhoud gashaarden

Door vrijwel alle fabrikanten van gaskachels of -haarden wordt aanbevolen het toestel jaarlijks te onderhouden. Dit om storingen tijdens gebruik of ongewenste situaties te voorkomen. U kunt dit vergelijken met jaarlijks onderhoud aan uw Cv-ketel. Hoewel bij onze toestellen vrijwel nooit sprake is van hoofdverwarming, is een geplande sfeervolle avond zonder haard of kachel moeilijk voor te stellen.

Jaarlijks onderhoud van een gashaard is noodzakelijk

Een gashaard en gaskachel heeft, net als ieder verbrandingstoestel, een jaarlijkse onderhoudsbeurt nodig. Aan de buitenkant van de haard is niet altijd te zien dat de installatie vuil wordt. Het gaat echter met name om de binnenkant van de haard. Bij veelvoorkomende problemen bij gashaarden is stof de boosdoener, met name in de buurt van de waakvlam. Wanneer het rondom de waakvlam stoffig is, gaat de haard of kachel minder goed branden. Ook kunnen er problemen optreden bij het ontsteken van de haard.

Regelmatig onderhoud wanneer de gashaard weinig wordt gebruikt

Ook wanneer de haard slechts sporadisch als bijverwarming wordt gebruikt, is het noodzakelijk om regelmatig onderhoud te laten verrichten. Juist wanneer de haard of kachel weinig wordt gebruikt, is er meer kans op vervuiling en stof. Het kan logisch lijken om de kachel in de zomerperiode helemaal uit te zetten, maar beter is het om de waakvlam aan te laten staan. Wanneer de waakvlam uit staat, kan stof en vervuiling zich ophopen in de installatie. Daardoor kan het gebeuren dat de haard dienst weigert op het moment dat je er juist gebruik van wil maken.

Welk onderhoud voert een installateur uit aan de gashaard?

De installateur maakt de binnenkant van de gashaard of gaskachel vrij van stof en andere verontreiniging. Ook het glas van de gashaard wordt met een speciaal onderhoudsproduct gereinigd. Hiervoor bestaan verschillende onderhoudssets, afhankelijk van de glassoort. Ontspiegeld glas dient namelijk met andere producten te worden behandeld dan keramisch glas. Daarnaast worden alle essentiële onderdelen van de installatie gecontroleerd, zoals de thermokoppel, de waakvlamleiding en het ontstekingsmechanisme. Ook de houtstammen en eventuele stenen worden stofvrij gemaakt en gecontroleerd op eventuele verschuivingen. Zo houd je een optimaal vlambeeld. Eventuele kleine reparaties kunnen in veel gevallen direct worden uitgevoerd door de servicemedewerker.
• visuele inspectie toestel / check typeplaatje
• controle / reinigen/terugplaatsen imitatie kooltjes en houtstammetjes
• visuele inspectie gas/elektra aansluitingen
• controle gasregelblok / gaslekkage
• visuele inspectie aansluiting rookgas afvoer
• controle thermokoppel / ionisatiebeveiliging
• visuele inspectie toevoer verbrandingslucht
• controle ontsteken hoofdbrander
• controle / reiniging brander en waakvlam
• controle gasdruk
• controle koppelingen en leidingen
• controle werking rookgasventilator (indien aanwezig)
• controle / reinigen glasruiten
• controle werking explosiebeveiliging

Nulmeting

Een nulmeting is een uitgebreide vaststelling van de situatie. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het stooktoestel, maar ook naar de wijze van installeren en aansluiten. Het gaat daarbij om het in kaart brengen van uw veiligheid en onze verantwoordelijkheid.
Indien tijdens een nulmeting onveilige of onjuiste zaken worden vastgesteld, dan zullen deze in overleg met de opdrachtgever worden verholpen.
Indien een onveilige situatie wordt vastgesteld en er wordt geen opdracht voor herstel gegeven, dan behouden wij ons het recht voor om de situatie buiten gebruik te stellen. Een erkend installateur dient de situatie dan te herstellen en opnieuw in gebruik te stellen.
Aansluitend aan de nulmeting zal (mits de nulmeting positief is verlopen) het reguliere onderhoud aan het toestel worden uitgevoerd. Daarvoor zullen -tenzij zich herstel- of vervangingskosten voordoen- geen extra kosten worden doorberekend.

Tarieven voor storing

Voorrijkosten binnen straal van 30 kilometer.
€ 25,-

Voorrijkosten buiten straal van 30 kilometer.
€ 25,- + € 0,65 per extra kilometer

Tarief eerste 30 minuten (vast).
€ 50,- Extra tijd (per kwartier).€ 15,-

Indien u een onderhoudsabonnement heeft, betaalt u geen voorrijkosten en ontvangt u 20% korting op de arbeid in geval van een storing.

Tarieven voor onderhoud

Onderhoudsabonnement Premium
Voor vervangingen van onderdelen worden materiaalkosten in rekening gebracht.€ 95,- per jaar

Onderhoudsabonnement Excellent
Indien nodig worden slijtdelen kosteloos vervangen.
€ 129,- per jaar

Onderhoud per extra toestel in combinatie met onderhoudsabonnement.
€ 65,- per jaar

Eenmalig onderhoud: Voor toestellen die in de afgelopen 3 jaar zijn onderhouden. Aantoonbaar via onderhoudssticker of bon/factuur.
€ 115,- eenmalig

Eenmalig onderhoud: Voor toestellen die in de afgelopen 3 jaar niet door een erkend installateur zijn onderhouden.
€ 175,- eenmalig

De tarieven zijn inclusief voorrijkosten binnen een straal van 30 kilometer vanaf Arkel, Breda of Galder. Buiten de straal van 30 kilometer rekenen wij een extra kilometervergoeding.€ 0,65 per extra kilometer

Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventueel benodigde materialen. Betalingen geschieden via PIN of contant.

Voor werkzaamheden op rekening brengen wij 7,50 euro in rekening. Kilometerstraal berekend vanaf centrum Arkel, centrum Breda of centrum Galder.

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken?
Neem direct contact met ons op


Vul onderstaand formulier zo compleet mogelijk in. Wij streven ernaar om binnen 2 werkdagen te reageren op uw melding.

Persoonsgegevens:

Situatie:Op onze onderhouds- en servicewerkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden Onderhouds- en Service-overeenkomsten gasgestookte toestellen van het SVG van toepassing.

Disclaimer | Algemene voorwaarden | Cookies