Facebook

Duurzaam houtstoken

Zes reacties op advies over houtkachels en houtkachelgebruik aan overheid

POOK Haarden schaart zich volledig en onverkort achter de belangrijkste punten die in een op 13 maart 2018 aan de overheid gepubliceerd advies over houtkachels en houtkachelgebruik op genomen zijn:

Ook wij zijn van mening dat alleen nog hoogwaardigehoutstooktoestellen toegelaten mogen worden op de Nederlandse markt. Hoogwaardige toestellen zijn voorzien van de nieuwste technieken die in de opstartfase, de brandfase en de fase waarin de kachel weer uitgaat, voortdurend zorgen voor een aangepaste zuurstoftoevoer waardoor de verbranding optimaal is.Op het gebied van installatie zien wij al jaren met lede ogen aan dat de installatie van houtkachels zonder enige vorm van berekening plaatsvindt. Daarbij gaat het zowel om de berekening van de correcte hoogte en doorsnee van de afvoerkanalen, beide van grote invloed op de volledigheid van de verbranding en de effecten op en invloed van bebouwing in de directe omgeving van de bebouwing.Technische oplossingen die, net zoals een katalysator doet bij auto’s, zorgen voor het schoonmaken van rookgassen en die al lang bestaan cq volop in ontwikkeling zijn, worden onderschat en ons inziens onvoldoende gepromoot. Deze oplossingen hebben een katalysatorwerking en dragen daadwerkelijk bij aan een betere luchtkwaliteit.Het Sfeerverwarmingsgilde heeft een kortingsactie in het leven geroepen om te stimuleren van oude, onnodig vervuilende houtkachels te vervangen door nieuwe hoogwaardige houtstooktoestellen. Wij ondersteunen die actie en willen vanuit datzelfde oogpunt consumenten stimuleren bestaande installaties van een verbeterde techniek te voorzien.Tegelijkertijd vinden wij dat er eveneens meer aandacht moet komen voor aangepast stookgedrag, door voorlichting te geven enerzijds over de juiste manier van het aansteken van een houtkachel, anderzijds over wat geschikt hout is en geschikte houtsoorten zijn. Wij werken dan ook uitsluitend met preferred partners die verantwoord hout leveren met de juiste vochtigheidsgraad.Wij ondersteunen het voornemen een betrouwbare meetmethode te ontwikkelen om overlast op te sporen, op grond waarvan maatregelen genomen kunnen worden om overlast te verminderen.

POOK Haarden is ervan overtuigd dat op het gebied van vermindering van overlast door onjuiste houtstook, onkundige installaties en techniekloze houtkachels zeer veel te bereiken valt. Een van de kernwaarden van ons bedrijf is duurzaamheid. Daarom sturen wij op bewustwording door de consument door voorlichting en het organiseren van stookavonden, het leveren van uitsluitend gecertificeerde én van hoogwaardige techniek voorziene toestellen, plus het uitvoeren van een installatie op basis van gefundeerde berekeningen.

POOK Haarden verwelkomt eenieder die meer wil weten over verantwoorde houtstook, hoogwaardige stooktechniek en/of die daar kritische vragen over wil stellen.  Wij zijn ervan overtuigd dat er op het gebied van vermindering van uitstoot nog een hele wereld te winnen is. Daaraan willen wij van ganser harte en met volledige motivatie bijdragen.

Disclaimer | Algemene voorwaarden | Cookies