Facebook

Disclaimer

Disclaimer

POOK Haarden is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de deelnemers en bezoekers van deze website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van deelnemers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. POOK Haarden houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) stelt.

Verwerking van persoonsgegevens
Eventueel door u verstrekte gegevens gebruikt POOK Haarden uitsluitend voor intern gebruik. Wij verstrekken deze gegevens onder geen beding aan derden.

Clickgedrag
Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren bijgehouden. Zoals het IP-adres en het door u gebruikte operating system, webbrowser en de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan POOK Haarden haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Websites van derden
Op deze website staan hyperlinks naar andere websites. Dit Privacy Reglement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website worden bezocht.

Vragen?
Voor vragen over dit Privacy reglement en/of de wijze waarop POOK Haarden uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact op nemen met info@pookhaarden.nl

Disclaimer
Het doel van deze website is het geven van informatie, niet het bieden van deskundig medisch advies. De op deze site verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. POOK Haarden is niet verantwoordelijk voor de accuratesse, volledigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van deze informatie. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Op deze website staan hyperlinks naar andere websites.
POOK Haarden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waar deze site naar verwijst. Ook is POOK Haarden niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren.

Copyrights
POOK Haarden neemt uitdrukkelijk afstand van handelingen die inbreuk maken op auteursrechten en/of naburige rechten van rechthebbenden en hun rechtverkrijgenden. Indien u gebruik maakt van onze website bent u verplicht u te houden aan de geldende wetgeving.

Disclaimer | Algemene voorwaarden | Cookies